• сабота, 30 септември 2023

Склучени 2021

 1. 03.03.2021 Известување за склучен договор за набавка на алуминиумска ролетна
 2. 09.03.2021 Известување за склучен договор за јавна набавка на огноотпорни плакари
 3. 11.05.2021 Известување за склучен договор за јавна набавка на стоки - Потрошен канцелариски материјал и тонери-Дел 1 Канцелариски материјали 06001/2021
 4. 11.05.2021 Известување за склучен договор за јавна набавка на стоки - Потрошен канцелариски материјал и тонери-Дел 2 Набавка на тонери за принтер HP LaserJet  06001/2021
 5. 11.05.2021 Известување за склучен договор за јавна набавка на стоки - Потрошен канцелариски материјал и тонери- Дел 3 Набавка на тонери за принтер Kyocera Ecosys 06001/2021
 6. 28.06.2021 Известување за склучен договор за услуги за мобилна телефонија 08007/2021
 7. 11.08.2021 Известување за склучен договор за јавна набавка на работи - адаптација на деловни простории во објектот на ФДУ 11407/2021
 8. 17.09.2021 Известување за склучен договор за јавна набавка на сметководствени услуги 14154/2021
 9. 28.09.2021 Известување за склучен договор за јавна набавка на услуга за селење 14956/2021
 10. 06.10.2021 Известување за скучен договор за јавна набавка на гориво за моторни возила 15928/2021
 11. 05.11.2021 Известување за склучен договор за јавна набавка на услуга за такси превоз 16843/2021
 12. 15.11.2021 Известување за скучен договор за јавна набавка на средства за хигиена 18082/2021
 13. 15.11.2021 Известување за склучен договор за јавна набавка на услуга - Сервис и одржување на службени возила 18162/2021
 14. 03.12.2021 Известување за склучен договор за јавна набавка на услуга за хостирање на виртуелна инфраструктура од серверски оператор и закуп на интернет линија 19043/2021
 15. 28.12.2021 Известување за склучен договор за јавна набавка на Аудио и видео опрема 19564/2021