• сабота, 30 септември 2023

Склучени 2020

1. Известување за склучен договор за набавка на канцелариски материјал и тонери:

2. Известување за склучен договор за набавка на лиценци за софтвер - Adobe Creative Cloud for teams 3. Известување за склучен договор за јавна набавка на услуги-Здравствени прегледи за вработените 4. Известување за склучен договор за јавна набавка на средства за хигиена 5. Известување за склучен договор за јавна набавка на услуги од фиксна телефонија, резервна варијанта на интернет конекција, телевизија и wi-fi 4G 6. Известување за склучен договор за јавна набавка на услуга- Изнајмувaње на firewall уреди и сервиси за firewall 7. Известување за склучен договор за јавна набавка на услуги за пристап до авторскиот меѓународен новински фото сервис на Европската пресфото агенција ЕПА 8. Известување за склучен договор за јавна набавка на сметководствени услуги 9. Известување за склучен договор за јавна набавка на услуга за такси превоз 10. Известување за склучен договор за јавна набавка на Сервис и одржување на службени возила  11. Известување за склучен договор за јавна набавка на Заштитна маска N 95/KN 95/FFP2  12. Известување за склучен договор за јавна набавка на Заштитно одело за еднократна употреба 13. Известување за склучен договор за јавна набавка на Течен концентрат за чистење и дезинфекција на работни површини 14. Известување за склучен договор за јавна набавка на Заштитна маска-визир 15. Известување за склучен договор за јавна набавка на Заштитна маска за една употреба