• сабота, 30 септември 2023

Склучени 2019

 1. Известување за склучени договори за Ревизија на годишна сметка, канцелариски материјали и тонери, чистење на објект и сметководствени услуги
 2. Известување за склучен договор за Средства за хигиена
 3. Известување за склучен договор за Фото опрема
 4. Известување за склучен договор за Фиксна телефонија
 5. Известување за склучен договор за Услуга за селење (со демонтажа, утовар, транспорт, истовар и монтажа)
 6. Известување за склучен договор за Мобилна телефонија
 7. Известување за склучен договор за набавка на баркод читач со софтвер
 8. Известување за склучен договор за набавка на градежно занаетчиски работи
 9. Известување за склучен договор за набавка на информатичка опрема
 10. Известување за склучен договор за набавка на такси превоз
 11. Известување за склучен договор за набавка на клима уред
 12. Известување за склучен договор за јавна набавка на канцелариски мебел
 13. Известување за склучен договор за јавна набавка на аудио и видео опрема
 14. Известување за склучен договор за јавна набавка на телевизори
 15. Известување за склучен договор за набавка на услуга за хостирање на виртуелна инфраструктура од серверски оператор и закуп на интернет линија